KALIBRAČNÉ PECE
Modernizácia a rekonštrukcia s aplikáciou číslicových regulátorov
teploty
zvýšenie komfortu pri kalibrácii
úspora energie
Opravy starších pecí
Výroba nových kalibračných a žíhacích pecí do 1500°C