KERAMICKÉ MATERIÁLY
rúrky
tyče

kapiláry pre termočlánky

špeciálne keramiky až do 1800°C