OPTICKÉ JASOVÉ PYROMETRE
Opravy a kalibrácia optických jasových pyrometrov do 2200°C
Optický jasový pyrometer s číslicovým displejom
PYJAČ I a II