OSTATNÉ
RADIÁTORY REBRÍKOVÉ S EL.VYHRIEVANÍM
DEWAROVE NÁDOBY
ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE TELESÁ
KYVETY PRE SPEKTROFOTOMETRE
Kompletné zriadenie metrologického pracoviska pre kalibráciu
meradiel teploty, tlaku a elektrických veličín vrátane klimatizácie
Kalibrácia celých meracích re»azcov priamo v prevádzke podniku
Meracia a regulačná technika
projekty
dodávky
montáľ
Programy na PC pre výpočet nameraných hodnôt a kalibračný list
KOMEXTHERM - montáľ, servis
SERVOMOTORY - montáľ, servis