Termočlánky
Termočlánky typu S, K, J, B

Studený koniec pre termočlánky - MERAPOINT

Kompenzačné káble pre termočlánky